Miniprojekty Krzysia Sposób na podryw

Gdy jesteś przy mnie, czuję się jak stosunek (matematyka).
Nowy komplement
Definicja
Stosunek – ilorazowe odniesienie jednej wartości do drugiej, które ma na celu wskazanie tożsamości lub względnej różnicy rozmiarów dwóch wielkości. Zapisywany jest w postaci ułamka lub przy użyciu znaku dzielenia; innym sposobem jest zapis procentowy, w którym daną wielkość odnosi się do stu (łac. per centum, „na sto”). Stosuje się też inne sposoby zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości. Stosunek jest częścią proporcji.
Z Wikipedii, artykuł stosunek (matematyka) (autorzylicencja)
Ustawienia

Wybierz płeć osoby mówiącej i otrzymującej komplement

Generator tworzy komplementy przy użyciu sporej dozy miłości oraz losowego hasła z polskiej Wikipedii.