Miniprojekty Krzysia Sposób na podryw

Trzy najcudowniejsze rzeczy we Wszechświecie: małe kotki, Łąki koło Kasiny Wielkiej i Ty!
Nowy komplement
Definicja
Łąki koło Kasiny Wielkiej (PLH120082) – projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, aktualnie obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, położony w Beskidzie Wyspowym, na terenie gminy wiejskiej Mszana Dolna, między Kasiną Wielką a Mszaną Dolną. Obejmuje trzy osobne, niewielkie kompleksy łąk o łącznej powierzchni 24,36 ha. Większość (84,14%) terytorium obszaru leży w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W obszarze podlegają ochronie dwa typy siedlisk z załącznika I dyrektywy siedliskowej: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe łąki świeże.
Z Wikipedii, artykuł Łąki koło Kasiny Wielkiej (autorzylicencja)
Ustawienia

Wybierz płeć osoby mówiącej i otrzymującej komplement

Generator tworzy komplementy przy użyciu sporej dozy miłości oraz losowego hasła z polskiej Wikipedii.