Miniprojekty Krzysia Sposób na podryw

Gromada Chynów i Ty - gdybym musiał wybrać, wybrałbym Ciebie.
Nowy komplement
Definicja
Gromada Chynów (powiat grójecki) Gromada Chynów (powiat zielonogórski).
Z Wikipedii, artykuł Gromada Chynów (autorzylicencja)
Ustawienia

Wybierz płeć osoby mówiącej i otrzymującej komplement

Generator tworzy komplementy przy użyciu sporej dozy miłości oraz losowego hasła z polskiej Wikipedii.