Miniprojekty Krzysia Sposób na podryw

Odkąd Cię zobaczyłem, wiem co mi jest potrzebne. Ty, spółka partnerska oraz wesołe i dokazujące dziecko!
Nowy komplement
Definicja
Spółka partnerska – typ spółki osobowej wprowadzony do polskiego systemu prawa z dniem 1 stycznia 2001 r. przez ustawę Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000. Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec czego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu.
Z Wikipedii, artykuł spółka partnerska (autorzylicencja)
Ustawienia

Wybierz płeć osoby mówiącej i otrzymującej komplement

Generator tworzy komplementy przy użyciu sporej dozy miłości oraz losowego hasła z polskiej Wikipedii.